Sultan Sazlığı Kuş Cennetimiz
SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Sultan Sazlığı barındırdığı 301 kuş türüyle Manyas gölünden sonra Türkiye'nin 2. önemli Kuş Cenneti olmaktadır. Çok sayıda kuşun beslenmesi, barınması, konaklaması ve kuluçkaya yatması yönünden ideal bir ortama sahip ve ülkemizin 7 önemli sulak alanlarından biridir. A kategorisinde bir tabii hayat olan Sultan Sazlığı bu niteliğinden dolayı Uluslararası Ramsar sözleşmesi kapsamına alınan bir kaç önemli sulak arasında da yer almaktadır. Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın sahip olduğu harikulade tabiat oluşumu tarih boyunca beğenile gelmiş olup Sazlığa verilen Sultan ismi de alanın bu tarihi kökeninden geliyor. Osmanlı sultanlarından 4. Murat 1636 da Revan seferine giderken Yeşilhisar'da konaklamış ve ordusuyla 3 ay'dan fazla bir süre levazımat taşıyan hayvanların yiyeceklerini buradan temin etmiştir. Ordusuna hizmet vermesinden dolayı da o tarihten itibaren Sazlığın ismi Sultan Sazlığı olarak kalmıştır.