Zencibar Kalemiz
ZENCİBAR KALESİ

Yeşilhisar ilçesi ve çevresi orta çağlarda yapılan kale kalıntıları Hristiyanlığın ilk yıllarında yapılan yer altı kiliseleri Selçuklu ve Osmanlılara ait eserlerle doludur. Yeşilhisar adından da anlaşılacağı üzere bir Hisarın yani Kale'nin etrafında kurulu bir yerleşim yeriydi. Kale'nin Milattan sonra 6. yüz yılda İranlılar tarafından yapıldığı tahmin edilmekte olup sonra Romalıların eline geçmiş ve Türkler'in Anadoluyu fethinden sonra da önemini korumaya devam etmiştir. Gerek Selçuklular ve gerekse Osmanlılar zamanında Akdeniz bölgesini iç Anadolu bölgesine bağlayan geçitlerin korunması ve bölgelerdeki şehirlerin güvenliği için de önemli görevler üstlenmiştir. Büyük Zencibar tepesindeki duvar kalıntılarının da bir manastıra ait olduğu tahmin ediliyor.