Fen İşleri Müdürlüğü
İbrahim ÜNAL
İnşaat Mühendisi
Hasan Serdar BALABAN
Ziraat Teknikeri
Merve AYAN
Ziraat Mühendisi
Osman AVŞAR
Makine Teknikeri
Şükrü MEMİŞ
Harita Teknikeri
Hasan AKDENİZ
Elektrik Teknikeri
Osman Buğra ÇELEBİ
Harita Teknikeri
Mehmet Akif BAYINDIR
Makine Mühendisi
İbrahim Buğra İLTER
İnşaat Mühendisi
Mustafa Basri KOCAOĞLU
Memur