Belediye Encümeni
Halit TAŞYAPAN
Belediye Başkanı
Mehmet TEKATLI
Üye
Asım ÖZTOPRAK
Üye
Yalçın Osman DEĞİRMENCİ
Yazı İşleri Müdürü
Ali Ceylan
Mali Hizmetler Personeli