Haberler
İLÇE MERKEZİNDE BULUNAN VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKAN BİNALARIN YIKIMINA İLİŞKİN KARAR

                                                            T.C.

YEŞİLHİSAR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlçemiz genelindeki metruk binaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmamak asayiş yönünden herhangi bir problem yaşatmamak ve illegal faaliyetlere mahal vermemek adına metruk binaların yıkılması ve ortadan kaldırılması açısından; 

Belediye Başkanlığınca görevlendirilen Belediyemiz teknik ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda;

        İlçemiz Köşk, Güney, Mahmudiye, Camiikebir, Beyleryukarı Keler, İdris, Kuzey, Yenişehir, ve Fatih Mahallelerinde tehlike arz eden metruk binaların tespiti yapılmış olup, yıkılmasının gerekli olduğuna karar verilmiştir. Konu Belediyemiz Encümenince de görüşülerek karara bağlanmıştır.       

09.02.2021 tarihi ve 425 sayılı Belediyemiz Encümen karar özetinde   3194  sayılı imar   kanunun 39. Maddesi gereğince mülk sahipleri yapılarını tebliğ tarihinden itibaren en geç 30  gün içerisinde yıkarak enkazını kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde can ve mal güvenliği tehdit eden yapı Belediyemiz teknik elemanlarınca ve ekipmanlarla yıkılarak, ilgililere rücu edilecektir. Ekli listede ada ve parselleri yazılı olan malik sahiplerine tebliğ olunur.

 

3194 SAYILI İMAR KANUNUN 39. MADDESİNE SON ŞEKLİNE GÖRE;

''Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu Belediye veya Valilik tarafından  tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için Belediye veya Valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında otuz gün süreyle ilan edilir ve tebligat barakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

Tebligatı veya ilanı müteakip otuz gün geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içerisinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri Belediye veya Valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.'' 


Eklenme Tarihi : 25 Şubat 2021 - 315 kez okundu.
Diğer Haberler