Haberler
KAMUOYU BİLGİLENDİRME

YEŞİLHİSAR BELEDİYESİ

MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERİMİZİN

“KIRSAL MAHALLE“ DÜZENLEMESİ

 

16.10.2020 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanan 7254 sayılı Kanunla, Büyükşehir Belediye Kanununa eklenen EK 3.Madde kapsamında getirilen KIRSAL MAHALLE tanımı  ile ilgili yaşanan tereddütler için  açıklama zarureti doğmuştur.

1-6360 sayılı Büyükşehirler Kurulması hakkındaki kanunla mahalleye dönüşen köy ve eski belde belediyesi olan yerleşim yerlerine Büyükşehir Belediye kanununa eklenen ek madde ile “Kırsal Mahalle “olma imkânı sağlamıştır.

2-Kanunla yapılan değişiklik, mevcut mahallelerimizin kırsal mahalleye dönüşmesi eski Köy Tüzel kişiliğinin sağladığı hakları hiçbir şekilde geri vermemektedir. Kırsal mahalleler yine ilçemizin ve Büyükşehir Belediyesinin Mahallesi olarak devam edecektir.

3- Kırsal Mahalleye dönüşüm kriterleri için ilgili kanun bir takım ölçüler getirmiş olup;

a)Köyün sosyo-ekonomik durumu,

b)Şehir Merkezine uzaklığı,

c)Belediye hizmetlerine erişilebilirliği,

d)Mevcut yapılaşma durumu gibi hususlar Kırsal mahalle kararı vermede dikkate alınacak maddelerdir.

4- Yeşilhisar Belediyesi olarak konu 2021 yılı Şubat ayı Meclis gündemine alınmış ve alt komisyon tarafından gerekli incelenmeler ve değerlendirmeler yapılmıştır. Mart ayı Meclis toplantısında ise konu tekrar değerlendirilerek, sürenin 2022 yılı aralık ayında sona ereceği de dikkate alınarak, yasal düzenlemelerin yapılmasının beklenilmesinin doğru olacağı kanaatine varılmıştır.

5- 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası çıktığında, köylerimiz mahalleye dönüştüğünde mahallelere su parası ve emlak vergileri muaflığı ve indirimi gibi bir takım hak ve menfaatler temin edilmiş olup, bu haklardan yararlanma 31.12.2022 tarihine kadar devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi kanununa eklenen Ek 3. Madde ile eski köylerimize KIRSAL MAHALLE  tanımıyla verilen haklar 6360 sayılı kanunun verdiği hakların aynısını sağlamaktadır.  31.12.2022 tarihine kadar bu haklar tüm köylerimizde mevcut olduğu için yeni bir kararda acele etmenin gereksizliği kanaatine varılmıştır.

6- Yeşilhisar Belediyesi olarak,  Kırsal Mahallelerimizin menfaatine olacak kararları almaktan ve takibini yapmaktan uzak durmayacağımızın aziz hemşerilerimiz tarafından bilinmesini saygıyla kamuoyuyla paylaşırız.

                                                                                                                         Halit TAŞYAPAN

                                                                                    Belediye Başkanı

Eklenme Tarihi : 5 Mart 2021 - 293 kez okundu.
Diğer Haberler